60W NFC Progammable DALI DT6 D4i Certified Long Metal Casing LED Driver (Constant Current) SRPL-2305iN-60CC900-1700

• Tương thích với tất cả các DALI Master hỗ trợ các lệnh DT6
• Kích hoạt DALI-250/251/252/253, dữ liệu DALI bên trong
• Tích hợp nguồn DALI BUS Max.56mA, được kích hoạt để cấp nguồn cho các cảm biến DALI-2.
• IP20 thích hợp cho các ứng dụng chiếu sáng LED trong nhà